2020-04-17

Nyöppning av infartsparkering!

Nu är infartsparkeringen i Torggaraget i Nacka Strand öppen igen! Här finns ca 200 p-platser för den som vill ställa bilen och ta bussen eller Sjövägen in mot stan.

Precis som tidigare parkerar man med reducerad taxa, 30 kr per dygn, om man har ett giltigt accesskort med en giltighetstid på minst 30 dagar. Ordinarie pris är 100 kr/dygn eller 80 kr/dag (mellan kl 08-18).

Övervakningen i garaget görs även fortsättningsvis av Parking Partner.