2024-01-22

Toppmodern idrottshall byggs i Nacka strand

Nu tas första spadtaget i bygget av en toppmodern idrottshall i Nacka strand. Den beräknas stå färdig i augusti 2024, och kommer rymma gym, bollhall, gymnastiksal samt en dans- och yogastudio. Idrottshallen som är ett samarbete mellan Campus Nacka Strand och Alecta Fastigheter byggs på Cylindervägen 4, och kommer med sina 2295 kvadratmeter bli en av Nackas största och bäst utrustade idrottsanläggning för skol- och föreningsidrott. 

Det blir allt svårare för skolor och föreningar att hitta halltider för att bedriva sin verksamhet. Det i kombination med svårigheten för ungdomar att balansera studier och träning gör att många slutar med sin idrott i förtid. Men detta vill Campus Nacka Strand råda bot på, ett campus med fokus på idrott, hälsa och välmående. I huset finns även Idrottsgymnasiet Nacka och Idrottsgrundskolan Nacka.  

De nya idrottshallarna byggs högst upp i den befintliga skolbyggnaden. De kommer under skoltid exklusivt nyttjas av eleverna, men står övrig tid till förfogande för idrotts- och föreningslivet. Gabriella Månsson Hammond, Marknadsområdeschef på Alecta Fastigheter, ser Campushallarna som en investering i framtiden och för Nackas alla ungdomars välmående: 

– Vi på Alecta Fastigheter ser Nacka Strand som ett naturligt område för idrott och hälsa. Denna satsning görs för både elever och för Nacka kommuns alla föreningar som nu får ytterligare en idrottsyta att bedriva sin verksamhet på.