Om Nacka strand

Då, nu, framtid

Nacka strand förenar dåtid och nutid. Här finns vackert bevarade industrilokaler från 1800-talet sida vid sida med moderna kontorslokaler och Stockholms modekvarter. Tillsammans skapar de ett område för livskvalitet som hämtar kraft från historiens eldsjälar.

Nacka strand har alltid varit en framgångsrik och levande mötesplats. Från 1900-talet och industriområdet där de första tändkulemotorerna rullade igång, till 30-talet och platsen dit bilar av Chrysler anlände i paket från andra sidan Atlanten. Vidare till ett storbolagsområde där teknikföretag uträttade stordåd under IT-revolutionen.

Nu

Nacka strand är en stadsdel i förändring, men redan idag finns alla förutsättningar för livskvalitet. Naturen, havet och skärgården finns nära, liksom Stockholms innerstad. Här finns god service och drygt 200 000 kvm kontor, bostäder, butiker, hotell, restauranger och konferens- och mässlokaler. Samtidigt växer en ny del av Stockholm fram.

Framtid

Nacka strand befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Flertalet bostadsprojekt pågår och moderna kvarter växer fram. Framöver kommer stadsdelen att fyllas med tusentals nya invånare –mer liv, rörelse, möjligheter och utökat utbud. Ett nytt färdalternativ tillkommer: tunnelbanan till Nacka beräknas stå klar 2030.