En skola i tiden

Nacka Strands Gymnasium

På Nacka Strands Gymnasium går cirka 320 elever. Genom fokusområdena kreativitet, entreprenörskap och teknologi erbjuder de fyra program och totalt sju inriktningar som alla är högskoleförberedande. Under sommaren 2022 renoverades skolan, för att skapa ännu bättre förutsättningar för både elever och personal.

2020 tog nya ägare över, med målet att skapa världens bästa skola. Både tid och pengar har investerats, och engagemanget har varit stort bland de involverade. En av dem är rektorn Markus Jonsson, som stolt visar upp de nyrenoverade lokalerna:

– Det föder en hel del engagemang att veta att detta är vårt. Det är bara vi. Ingen koncern står bakom och ingen kommun.

Under hösten 2022 bytte skolan namn från Mediagymnasiet till Nacka Strands Gymnasium. Med förändringarna som sker i den fysiska miljön kändes det också rimligt att ändra namnet.

”Vi kommer från och med nu heta Nacka Strands Gymnasium, vilket naturligtvis anspelar på platsen vi är på. Vi är väldigt stolta och glada över att få finnas i Nacka strand, och vi vill lyfta fram det i vårt namn.”

Skolan har funnits på samma plats och samma adress i snart 30 år, en plats som för Markus andas framtid och nytänkande. En plats de vill fortsätta finnas på länge till:

– Det bästa med att driva verksamhet i Nacka strand tycker jag är att det är en fantastisk miljö att vistas i generellt. Sen är det mer centralt än vad man tror, man måste nästan åka hit för att förstå hur nära stan det är, och nära till allt annat också.