Den livfulla stadsdelen

Nacka strand

Nacka strand växer med nya bostäder, kontorslokaler och mötesplatser där du kan bo, arbeta och leva. Här är framtidsutsikterna och havsutsikten strålande.

Nära stadspuls, havsbrus och entreprenörsanda

I Nacka strand finns allt nära. Här finns ett brett serviceutbud och allt från skolor, servicebutiker och hotell till tandläkare, bank, bageri och mysiga restauranger. Det går lika snabbt och lätt att ta sig till pulsen i city som att ta en båt vidare till en lugn skärgårdsö. Och kanske är det just närheten till både liv och lugn som gjort att några av Sveriges mest lönsamma företag samlats just här.

 

En stadsdel under utveckling

Nacka strand utvecklas och förvaltas av oss på Alecta Fastigheter. Vårt uppdrag är att skapa en attraktiv och hållbar stadsdel, där människor vill bo och arbeta och där företag vill verka och växa. Redan idag finns alla förutsättningar för livskvalitet i Nacka strand, men det är också en stadsdel under utveckling. Området växer successivt med bostäder, restauranger, service och perfekta företagsmöjligheter. Även kollektivtrafiken utvecklas, och båt och buss får i framtiden sällskap av tunnelbana.

Kontakta oss

Aktuellt iNacka strand

Mer liv och rörelse, fler möjligheter och utökat utbud. Följ stadsdelens utveckling och håll dig uppdaterad om nya projekt, nyinflyttade företag, invigningar och havsnära arrangemang.

Sagt om Nacka strand

Nacka strand pulserar av entreprenörskap och framåtanda. Under sekel har stadsdelen vuxit och formats med tidens eldsjälar och visionärer. Möt några av dagens entreprenörer som verkar i området.

En livfull stadsdel

Här bor och arbetar en bred variation av människor, många lika passionerade för arbetet som för det levande området.