2022-07-05

Trafikpåverkan i sommar och höst

Nacka utvecklas för fullt och det byggs på flera ställen. För att det ska gå snabbare i framtiden kommer det gå lite långsammare nu, och du bör ta höjd för längre restider i sommar och höst.

Gå in på nacka.se för att se hur du påverkas av planerade arbeten framöver.