Hyresnytt

Parkering och betallösningar

Under senhösten kommer vi att uppgradera/modernisera våra parkeringsautomater. Vi ska göra det enklare för dig som parkerar och löser biljett.

Fler och fler betalar sin parkering via telefon och appar. Zonkoderna för parkering via telefonen (EasyPark och SMS-Park) kommer att ändras under hösten och bli betydligt flera. T.ex. kommer garagen att bli olika zoner och en del zoner för utomhusparkeringar kommer att justeras. Ytterligare information kommer.

Var observant när du betalar din parkering och kontrollera att rätt zonkod används.

Läs mer om parkering i Nacka strand