2020-09-30

Ny in- och utfart till väg 222

Nacka strand och Jarlaberg ska få en ny in- och utfart till väg 222, genom trafikplats Skvaltan. Den nya vägen säkrar också en fungerande förbindelse under kommande byggprojekt i området.

Följande information är hämtad från: nacka.se

I Jarlaberg och Nacka strand planeras för bostadskvarter med plats för grönska, butiker och restauranger. Det blir lätt och tryggt att gå, cykla eller åka buss och den kommande tunnelbanestationen Nacka ligger en kort promenad bort. Det ska också vara lätt att ta sig med bil till och från området.

Lätt att ta sig mellan olika områden

Det ska vara lätt att ta sig mellan olika områden i Nacka och i början av 2021 bygger Nacka kommun en förbindelseväg mellan Skönviksvägen och trafikplats Skvaltan som kopplar ihop Jarlaberg och Nacka strand med väg 222. Under hela arbetet med att bygga vägen kommer Skönviksvägen att vara öppen för biltrafik, gående och cyklister. Vägen är klar i slutet av 2021 och kan börja trafikeras av allmänheten när Trafikverket har byggt ut trafikplats Skvaltan.

Ny väg mellan Skönviksvägen och trafikplats Skvaltan och den framtida dragningen av gång- och cykelbanan:

Den nya vägen kommer att säkra en väl fungerande in- och utfart till Jarlaberg och Nacka strand och underlättar särskilt under tiden som bostads- och infrastrukturprojekt pågår där. Vägen kommer även att användas av Region Stockholms byggtrafik medan den nya tunnelbanan byggs.

Gång- och cykelväg vid Skönviksvägen byggs om

I början av 2021 börjar Nacka kommun att bygga om gång- och cykelvägen som går längs den östra sidan av Skönviksvägen, från Diligensvägen till tunneln under Värmdöleden. Under arbetet hålls nuvarande gång- och cykelbana öppen, med undantag för en kort avstängning när Region Stockholm bygger nya tunnelbanan. Arbetet med att bygga om gång-och cykelvägen ska vara färdigt i slutet av 2021.

Läs mer i de politiska handlingarna där beslut om utbyggnad av Skönviksvägens verksamhetsområde togs i kommunstyrelsen den 31 augusti.

Trafikplats Skvaltan byggs ut

Under 2021 planerar Trafikverket att börja bygga ut trafikplats Skvaltan. Den nya vägen från Skönviksvägen får en in och utfart till väg 222 genom trafikplatsen. Att bygga ut trafikplats Skvaltan är en förberedelse för en kommande ny bytespunkt för kollektivtrafik.

Arbeten med nya tunnelbanan vid Skvaltan

Region Stockholm bygger ut tunnelbanan till Nacka och använder området direkt väster om Trafikplats Skvaltan som etableringsyta samt bygger en arbetstunnel vid Skvaltan. Läs mer om Region Stockholms aktuella arbeten, under rubriken Arbeten vid Skvaltan.