2022-12-15

Nacka Strands Gymnasium rustar för framtiden

I 30 år har elever vallfärdat till skolan på Cylindervägen 4, och när terminen började i höstas kom de tillbaka till nyrenoverade lokaler. Markus Jonsson, rektor på Nacka Strands Gymnasium, berättar om namnbytet från Mediegymnasiet, och om att förvalta ett arv.

På Nacka Strands Gymnasium går cirka 320 elever. Deras fyra program fokuserar på områdena kreativitet, entreprenörskap och teknologi, och de sju inriktningar är alla högskoleförberedande. Under sommaren 2022 renoverades skolan, för att skapa ännu bättre förutsättningar för lärande.

Alla klassrum har fått nya väggar, golv, belysning och ljuddämpning, och de allmänna ytorna har ny färgsättning för att göra lokalerna ännu ljusare. För eleverna är det ett lyft, men även personalen har prioriterats i renoveringen:

– Innan satt lärarna utspridda och man tappade sammanhållningen, men nu sitter alla tillsammans i det nybyggda. Vi är jättenöjda. Dels förvaltar vi byggnaden bättre, dels gör det att man kan diskutera och samarbeta mer.

Trots att mycket förnyats och förbättrats var det viktigt att behålla byggnadens arv. Industrikänslan bevaras med spröjsade fönster, bjälkar och synligt tegel. En annan del av arvet de ville belysa var just stoltheten över att ha funnits på samma plats så länge. Därför valde de även att under hösten byta namn från Mediagymnasiet till Nacka Strands Gymnasium:

– Vi gör en rejäl satsning på många fronter. Vi vill göra vår skola ännu bättre och modernare samt skapa de bästa förutsättningar för både lärare och elever. Nacka strand är en plats som, precis som vi, står för framtid och nytänkande, så det nya namnet känns som en ”perfect match”.

Planeringen för renoveringen började hösten 2021, och ombyggnationen kommer ske i två etapper. Sommaren 2023 påbörjas andra steget, som förväntas vara klar när en ny årskull tar plats i korridorerna vid höstterminens start.

Nacka Strands Gymnasium