Felanmälan

För hyresgäster

Felanmälan

Som hyresgäst hos TAM Asset Management är du alltid välkommen att kontakta oss om något i fastigheten inte fungerar som det ska.

På vardagar kan du ringa oss mellan åtta och fyra, övrig tid kopplas samtalet till vår jourtjänst. Alla ärenden registreras i vårt ärendehanteringssystem för kvittering och återrapportering.

Ring oss på: 08 718 11 19