2019-12-19

Fler och bättre laddplatser

I januari 2020 påbörjar vi arbetet med att utöka och uppgradera våra olika laddplatser. Vi ska ersätta de nuvarande laddstolparna och under denna period kommer det inte vara möjligt att ladda bilen. Vi kommer att informera om den aktuella tidsperioden för arbetet vid respektive laddplats.