2021-08-25

En anonym staty mitt i Nacka Strand

Statyn med den flygande kvinnan i Nacka Strand har väckt många frågor. På konstverket finns nämligen ingenting som avslöjar varken vad den heter, varför den finns eller vem som skapat den. Förvirringen kring bronsstatyn har pågått sedan den restes 1995 utanför Torghuset i Nacka Strand.

Statyn, som föreställer en kvinna som insvept i tyg flyger över en kolonn, heter ”Ängel över Nacka sten” skapades av den svenska skulptören Peter Linde, som utbildade sig vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm under 1970-talet. Linde har sedan dess framför allt arbetat med att porträttera olika människor, så som Karin Boye, Hjalmar Söderberg och Zlatan.

Ängel över Nacka sten har både flyttats och förändrats under åren. Inledningsvis fanns den utanför Tingsrätten, och ängeln svävade över ett tungt kvarnhjul (vilket representerade Nacka), där ängels lätthet stod i kontrast till den gedigna kvarnstenen, som symboliserade tyngden på någons axel vid en fällande dom. Under ängeln sköljde ett renande vatten.

Senare gjordes hela torget om och fontänen med ängeln togs bort, varpå Linde formgav en kolonn där ängeln placerades. Verket återfick sin plats utanför Tingsrätten, som nu blivit Torghuset.

Därefter har verket flyttats för att placeras närmare statyn Gud Fader på himlavalvet. Ängeln syns nu i silhuett mot himlen och ses flyga över kolonnen mot Gud Fader.