2021-06-20

Cylindervägen blir enkelriktad

För att öka framkomligheten både för gående och trafik kommer Cylindervägen att bli enkelriktad. Enkelriktningen innebär också att det skapas nya korttidsparkeringar vid kajen.

Att Cylindervägen blir enkelriktad innebär även att de sneda parkeringarna i korsningen vid Automobilgatan/Cylindervägen kommer att ändra riktning, vilket skapar den utökade framkomligheten för fotgängare och trafik. Enkelriktningen innebär också att det skapas nya korttidsparkeringar nere vid sjöbodarna och Restaurang J – så har du vägarna förbi kajen blir det lättare att parkera framöver.