2022-07-07

Cylindervägens busshållplats flyttas tillbaka

Busshållplatsen Cylindervägen som tillfälligt varit flyttad är nu tillbaka. Du tar bussen som vanligt på sin gamla plats innanför tunneln.