2019-12-19

Parkeringsnyheter

Uppgradering/modernisering av våra parkeringsautomater har på-börjats och beräknas vara klart i januari 2020. Automaterna byts ut eller görs om för att förenkla för dig som parkerar och ska lösa biljett. Med uppgraderingen kommer även p-avgifterna att justeras för första gången på många år.

Nya zonkoder

Under december/januari kommer zonkoderna för parkering via mobil (EasyPark och Phone Park) att ändras och bli fler, då området har delats upp efter olika ägare. Det kommer bl.a. bli olika zoner för garagen och nya zoner för utomhusparkering på vissa ställen. Vi kommer att sätta upp skyltar vid garagens infarter och samtliga biljett-automater. Var observant när du betalar din parkering, så att rätt zonkod används.