2022-07-01

Infartsparkering försvinner

Från och med 30 juni försvinner infartsparkeringen i Torggaraget. Detta på grund av att de nya Access-korten inte kan läsas av parkeringsautomaterna.