Infartsparkering försvinner

2021-12-05

Infartsparkering försvinner

När torggaraget övergår till att bli en gemensamhetsanläggning försvinner infartsparkeringen. Detta sker runt årsskiftet.